Winter Workshop on Mathematical Statistics 2008

prof. PázmanMedzinárodný zimný workshop z matematickej štatistiky sa konal v dňoch 15.-16.12.2008 v Malom kongresovom centre vydavateľstva VEDA v Bratislave pri príležitosti životného jubilea prof. Andreja Pázmana.
Hlavnými organizátormi podujatia boli Ústav merania SAV, Matematický ústav SAV a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Konferencie sa zúčastnilo vyše 40 matematických štatistikov, z toho 18 pozvaných rečníkov.
WWMS 2008 zborníkVýnimočná a hodnotná bola účasť teoreticky zameraných matematických štatistikov ako aj aplikovaných štatistikov z celého sveta. Pracovné stretnutie malo neformálny ale vysoko odborný charakter. Pozostávalo z prezentácií pozvaných prednášok o najnovších vedeckých výsledkoch a trendoch v matematickej štatistike s následnou bohatou diskusiou zúčastnených odborníkov. Konferenciu otvorila prof. Júlia Volaufová. Okrem úvodnej prednášky prof. Jiřího Anděla z Univerzity Karlovy v Prahe, ktorý hovoril o téme „Ako si vybrať zlý [štatistický] model“, odborný program prvého dňa stretnutia bol venovaný takmer výlučne štatistickým metódam pre optimálne navrhovanie experimentu. Medzi pozvaných rečníkov patrili Barbara Bogacka z Queen Marry University of London, Ben Torsney z University of Glasgow v Škótsku a Anatoly Zhigljavsky z Cardiff University vo Walese. Ďalej Jesús Lopéz-Fidalgo z Universidad de Castilla-La Mancha v Španielsku, Werner G. Müller z Johannes Kepler University v Linzi, Rakúsko, Luc Pronzato z Nice Sophia Antipolis University -CNRS vo Francúzsku a Radoslav Harman z Univerzity Komenského v Bratislave. Vedecký program prvého dňa uzatvárala prednáška prof. Pázmana FMFI UK v Bratislave.
Druhý deň konferencie bol venovaný viacerým témam. Medzi rečníkov patrili prof. Marie Hušková a prof. Jana Jurečková, obe z Univerzity Karlovy v Prahe, prof. Lubomír Kubáček z Univerzity Palackého v Olomouci, Igor Vajda z Akadémie věd ČR, doc. František Štulajter z Univerzity Komenského v Bratislave, prof. Ivan Mizera z University of Alberta v Edmontone, Kanada, prof. Jan Hannig z University of North Carolina v Chappel Hill, USA, prof. Lynn Roy LaMotte a prof. Júlia Volaufová, obaja z Louisiana State University Health Sciences Center v New Orleanse, USA.
Konferenciu ukončil predseda organizačného výboru, doc. Viktor Witkovský, poďakovaním všetkým účastníkom workshopu, predovšetkým pozvaným rečníkom za to, že prijali pozvanie a pomohli tak vytvoriť atraktívny a náročný vedecký program WWMS 2008. Zároveň vyjadril nádej, že podobné vedecké stretnutie matematických štatistikov v Bratislave sa podarí uskutočniť aj v budúcnosti.
Z konferencie je k dispozícii program a zborník.
 width=