Konferencia ROBUST 2008

Konferencia ROBUST venovaná vybraným trendom z matematickej štatistiky a teórie pravdepodobnosti sa po prvýkrát vo svojej histórii konala na Slovensku, v Roháčoch, v Hoteli Mier, Pribylina v dňoch 8.-12.9.2008.

Letnú školu ROBUST 2008 organizovala ako česko-slovenskú konferenciu Jednota českých matematikov a fyzikov a spoluorganizátormi konferencie boli Česká štatistická spoločnosť, Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Karlova, Praha a Ústav merania SAV.

Konferencie ROBUST 2008 sa zúčastnilo viac ako 120 účastníkov z ČR a SR. Program tvorili pozvané prednášky, príspevky účastníkov a vystúpenia doktorandov a študentov pravdepodobnosti a matematickej štatistiky.

Medzi hlavné pozvané prednášky patrili RNDr. R.Harman, PhD., KAMS FMFI UK, Bratislava (Algoritmy optimálneho navrhovania experimentov), Doc. RNDr. D.Hlubinka, PhD., KPMS MFF UK, Praha, (Výprava do hlubin dat), Prof. RNDr. A. Pázman, DrSc., KAMS FMFI UK, Bratislava (Ako lepšie porozumieť nelineárnej metóde najmenších štvorcov pomocou geometrie) a prof. RNDr. J. Štěpán, DrSc., KPMS MFF UK, Praha (Stochastické modelování epidemií).

Veľmi zaujímavé a kvalitné boli predovšetkým vystúpenia doktorandov. Najlepšie z nich hodnotiaca porota ocenila hodnotnými cenami. Medzi ocenenými boli aj doktorandi zo Slovenska: Mgr. Barbora Arendacká (ÚM SAV) a Mgr. Ján Somorčík (FMFI UK). Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie bol vydaný v roku 2009.