Optický seminár 2013

V dňoch 13. až 15. marca 2013 sa na Ústave merania SAV konal Optický seminár zameraný na lasery a optické meranie. Seminára sa zúčastnilo 20 účastníkov zo Slovenska a Českej republiky, boli zastúpené pracoviská SAV, Univerzita Komenského, Medzinárodné laserové centrum, Slovenský metrologický ústav, Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálneho ústavu AVČR, Ústav přístrojové techniky AVČR. Celkovo odznelo 17 príspevkov, abstrakty boli uverejnené v zborníku abstraktov.