Konferencia ProbaStat 2006

ProbaStat 2006 zborník5. medzinárodná konferencia o pravdepodobnosti a štatistike PROBASTAT 2006 sa konala v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 5.- 9. júna 2006.
Konferenciu organizoval Ústav merania SAV v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Matematickým ústavom SAV a Jednotou slovenských matematikov a fyzikov. Konferencie sa zúčastnilo 77 účastníkov z 18 krajín (Austria, Canada, Czech Republic, France, Germany, Greece, Hong Kong, Italy, Latvia, New Zealand, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Switzerland, Thailand, UK, USA).
Vedecký program konferencie bol organizovaný do odborných sekcií, ktoré viedli vybrané osobnosti v oblasti matematickej štatistiky:

  • Regression and Mixed Models (Organizátori: J. Volaufová, Louisiana State University Health Sciences Center, New Orleans, a M. Hušková, Charles University Prague),
  • Experimental Design (Organizátori: A. Pázman, Comenius University Bratislava, a W.G. Müller, University of Economics and B.A., Vienna),
  • Time Series (Organizátor: B.M. Pötscher, University of Vienna),
  • Statistical Learning (Organizátor: I. Mizera, University of Alberta, Edmonton).

Na konferencii bolo prednesených 9 pozvaných plenárnych prednášok, 43 prednášok a bolo prezentovaných 10 posterov. Počas konferencie bol publikovaný zborník abstraktov. Recenzovaný zborník príspevkov z konferencie PROBASTAT 2006 s plnými textami príspevkov bol publikovaný v roku 2007 ako špeciálne číslo časopisu Tatra Mountains Mathematical Publications (vydáva MÚ SAV).
Konferencia PROBASTAT 2006 bola odborne aj spoločensky mimoriadne úspešná. Získala si medzinárodné uznanie aj tým, že sa konferencie zúčastnil delegát ISI (International Statistical Institute) – medzinárodnej organizácie, ktorá je vrcholným reprezentantom v oblasti matematickej štatistiky.