Konferencia MEDITECH 2008

Diseminačná konferencia projektu ESF MEDITECH – Innovative Program of Modern Biomedical Technologies sa konala na celoslovenskej úrovni a so zahraničnou účasťou dňa 26.5. 2008 na FCHPT STU v Bratislave.
Meditech 2008 zborníkOrganizátormi konferencie boli FCHPT STU, FEI STU a Ústav merania SAV. Rokovanie konferencie prebiehalo formou prednáškových vystúpení a formou posterovej sekcie. Publikačným výstupom konferencie je zborník v anglickom jazyku.