Konferencia Dni lekárskej biofyziky 2006

XXIX. konferencia Dni lekárskej biofyziky sa konala v dňoch 16. – 18.5.2006 v ExpoClube Incheba v Bratislave.
DLB 2006 zborníkKonferenciu organizoval Ústav lekárskej fyziky a biofyziky LFUK v spolupráci s Inchebou, I. rádiologickou klinikou LF UK a FNsP, Ústavom ošetrovateľstva LF UK, Slovenskou rádiologickou spoločnosťou a Ústavom merania SAV. Technicky ju sponzoroval výbor TC-13 IMEKO. Konferencie sa zúčastnilo 110 účastníkov zo 6 krajín, v 5 sekciách odznelo a bolo prezentovaných na posteroch vyše 80 príspevkov, bola udelená aj cena Young investigator award.
Konferencia bola venovaná problémom lekárskej fyziky a biofyziky a jej nadväznosti na informačné a komunikačné technológie, telemedicínu a biomedicínske inžinierstvo. Príspevky boli zamerané na výsledky základného aj aplikovaného výskumu, diagnostické a terapeutické procesy a tiež vzdelávanie v tejto oblasti.