Annual Meeting PHeLINet 2009

Medzinárodné stretnutie k projektu 6. RP EÚ – Annual Meeting PHeLINet sa konalo v kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 25.03.-28.03.2009.
Zameraním mítingu, na ktorom sa zúčastnilo 42 účastníkov, bola prezentácia výsledkov riešenia účastníkmi projektu PHeLINet v polovici riešiteľského obdobia. Svoje výsledky prezentovali formou prednášok jednotliví riešitelia etáp. Doktorandi informovali účastníkvm stretnutia o výsledkoch, ktoré dosiahli v doktorandskom štúdiu. Boli vytýčené plány riešenia projektu pre druhú fázu riešenia.
Dňa 28. marca 2009 účastníci stretnutia navštívili Ústav merania SAV, kde si v rámci exkurzie prezreli laboratóriá Oddelenia optoelektronických meracích metód.
Viac informácií na stránke projektu https://cordis.europa.eu/project/rcn/83033/factsheet/en.