1. letná škola IEEE EMBS o nových technológiách a aplikáciách v telemedicíne

Prvá IEEE EMBS letná škola o nových technológiách a aplikáciách v telemedicíne (First IEEE EMBS Summer School on Emerging Technologies and Applications in Telemedicine – ETAT 2013) bola organizovaná Ústavom merania SAV spolu s FEI STU v Bratislave pod záštitou medzinárodnej spoločnosti Engineering in Medicine and Biology Society (IEEE EMBS) pre viac ako 15 vybraných doktorandov a študentov zo SR, ČR, Austrálie, Estónska, Nigérie a Talianska. Prednášky na podujatí mali lektormi z USA, Talianska, Veľkej Británie, Francúzska, Honkongu, Grécka, Belgicka a Izraela. Viac informácií na webovej stránke konferencie http://www.mhealth.sk/etat/.