Workshop mODa12 – o modelovo orientovanej analýze dát a optimálnom dizajne

V dňoch 23. – 28. júna 2019 sa v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied na Smolenickom zámku uskutoční 12. workshop o modelovo orientovanej analýze dát a optimálnom dizajne – Model-Oriented Data Analysis and Optimum Design – mODa12.

Workshop mODa12 organizuje a sponzoruje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Ústav merania Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Vedecké workshopy o modelovo orientovanej analýze dát a optimálnom dizajne (mODa) poskytujú medzinárodné fórum pre výskumných pracovníkov a odborníkov, aby mohli prezentovať a prediskutovať najnovšie pokroky, nové techniky a aplikácie v oblasti optimálneho navrhovania experimentov. Okrem toho jedným z jeho primárnych cieľov je ponúknuť mladým výskumníkom príležitosť nadviazať osobné kontakty s poprednými špecialistami v danej oblasti. Jeho špecifickosť spočíva v tom, že účasť je len na pozvanie vedeckej rady konferencie.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke konferencie: http://www.iam.fmph.uniba.sk/moda12/.