Výskum činnosti srdca v ÚM SAV v relácii Rádia Slovensko „Veda SK“

V relácii Veda SK na stanici Rádio Slovensko pod titulkom „Nové rozmery biomedicínskeho inžinierstva“ diskutovali 13. júla 2019  doc. Ing. Milan Tyšler, CSc. z Ústavu merania SAV a prof. MUDr. Róbert Hatala, PhD. z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb o spolupráci vo výskume zameranom na diagnostiku a terapiu srdcových arytmií aj o tom ako biomedicínske inžinierstvo prispieva k pokroku v medicíne a špeciálne v kardiológii.