Výberové konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2022/2023

Ústav merania SAV otvára nové pozície na doktorandské štúdium v študijných programoch „Meracia technika“ a „Aplikovaná matematika“ v akademickom roku 2022-2023. Viac informácií o štúdiu, prijímacích pohovoroch a možných témach dizertačných prác ako aj kontakty na školiteľov nájdete na web stránke ústavu v sekcii Doktorandské štúdium.

Záujemcovia o štúdium môžu prediskutovať možnosti štúdia priamo so školiteľmi pre jednotlivé témy počas videokonferencie na platforme ZOOM, ktorá sa uskutoční 22. apríla 2022 od 10:00 do 12:00. Na videokonferenciu sa možno prihlásiť bez registrácie priamo cez odkaz https://zoom.us/j/95368595601?pwd=K2VkMUVOT0s2a1FvN0dvTXByb0pPZz09 alebo cez aplikáciu ZOOM, Meeting ID: 953 6859 5601, Passcode: 419863.

Informácie o študijných programoch a témach sú uverejnené aj na web stránke SAV a na portáli EURAXESS samostatne pre Meraciu techniku a Aplikovanú matematiku.