Výberové konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2021/2022

Ústav merania SAV otvára nové pozície na doktorandské štúdium v študijných programoch „Meracia technika“ a „Aplikovaná matematika“ v akademickom roku 2021-2022. Viac informácií o štúdiu, prijímacích pohovoroch a možných témach dizertačných prác ako aj kontakty na školiteľov nájdete na web stránke ústavu v sekcii Doktorandské štúdium.