Towards Data Science

Nevyhnutnou súčasťou analýzy výsledkov meraní sú moderné metódy matematického modelovania, počítačoveho spracovania a analýzy dát. Potreba vysokokvalifikovaných expertov v oblasti spracovania nameraných údajov prudko rastie.

Data Science sa stáva jedným z najatraktívnejších študijných odborov súčasnosti, ktorý spája vedné odbory a pojmy ako informatika, matematika, pravdepodobnosť, štatistika, umelá inteligencia, strojové učenie, data mining, big data… Ústav merania SAV aktívne podporuje rozvoj týchto postupov, výmenu myšlienok a konkrétnych algoritmov pre modelovanie a analýzu výsledkov meraní.