Stretnutie na pôde Ministerstva obrany SR ohľadom akcelerátora DIANA

Dňa 25.3.2024 sa uskutočnilo stretnutie na pôde Ministerstva obrany SR ohľadom akcelerátora DIANA, kde sa zúčastnil náš kolega z oddelenia Teoretických metód, Mgr. Michal Teplan, PhD.

DIANA je inovačný akcelerátor zriadený 31 členskými štátmi NATO, ktorý vychádza z agendy „NATO 2030“ ako mechanizmus na posilnenie spolupráce aliančných štruktúr s civilným sektorom a na udržanie si technologickej výhody formou inovatívnych riešení, ktoré reagujú na súčasné aj budúce vojenské požiadavky.

 

Viac informácií: https://www.mosr.sk/severoatlanticky-akcelerator-pre-obranne-inovacie-diana/