Seminár na tému „Meranie magnetických vlastností bio-vzoriek“

Pozývame vás na ďalší seminár z cyklu vzdelávacích seminárov zameraných na problematiku merania magnetických vlastností biologických vzoriek pod vedením RNDr. Alexandra Cigáňa, CSc. Seminár sa uskutoční v zasadacej miestnosti Ústavu merania SAV, v. v. i. na 4. poschodí dňa

29.9.2022 (štvrtok) o 10:00

Magnetické vlastnosti vzoriek krvi, hemoglobínu – experimentálne výsledky.
(Chemické väzby – kooperatívna, vodíková.)