Pozvánka na seminár – Igor Holländer: Čo som robil za ostatných 30 rokov

Pozývame Vás na seminár, ktorý sa uskutoční v pondelok 10.6.2024 o 10:00 v zasadacej miestnosti Ústavu merania SAV, v. v. i. na 4. poschodí.

Ing. Igor Holländer, PhD., vedecký pracovník Oddelenia zobrazovacích metód, vo svojej prednáške priblíži odborné a vedecké pracoviská, na ktorých pôsobil od svojho odchodu z Ústavu merania SAV v roku 1991 do svojho návratu na ústav a nového nástupu v roku 2024.  Igor bude hovoriť o rozmanitých projektoch, do ktorých bol zapojený ako aj o jeho aktuálnych aktivitách a plánovaných projektoch do budúcnosti.