Oznámenie o ukončení obmedzeného režimu ÚM SAV

Od pondelka 1. 6. 2020 je ukončený obmedzený režim ÚM SAV spôsobený pandémiou koronavírusu. Bude realizovaná normalizácia všetkých činnosti ÚM SAV za prísneho dodržiavania hygienických opatrení podľa usmernenia Krízového štábu SAV zo dňa 29. 4. 2020 a  platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.