Oznámenie o obmedzenom režime ÚM SAV

AKTUALIZÁCIA z 20.3.2020.

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj a predikciu šírenia koronovírusu Ústav merania SAV bude od 23.3.2020 pokračovať v obmedzenom pracovnom režime až do odvolania.

  • Riaditeľ ÚM SAV nariaďuje všetkým zamestnancom ÚM SAV a doktorandom prácu z domu, rešpektujúc usmernenie Krízového štábu SAV, ktoré je platné pre všetkých zamestnancov organizácií SAV a doktorandov vykonávajúcich vedeckú časť doktorandského štúdia v organizáciách SAV, ktoré je platné až do odvolania.
  • V odôvodnených prípadoch je možné vykonať nevyhnutné experimenty a pracovné činnosti v pracovných dňoch od 10:00 do 13:00, za prísneho dodržiavania všetkých nariadených hygienických opatrení a minimalizácie kontaktov zamestnancov na minimum. V danom čase bude v budove určený zodpovedný pracovník, ktorého možno kontaktovať v prípade potreby telefonicky.
  • Za organizáciu a kontrolu práce zamestnancov sú zodpovední vedúci jednotlivých oddelení, resp. školitelia doktorandov. Prácu z domu je potrebné využiť predovšetkým na prípravu a publikovanie vedeckých článkov, návrh nových projektov a vzdelávanie.
  • Pracovníci môžu podľa uváženia čerpať dovolenku, rešpektujúc Príkaz riaditeľa 1/2020 o Zabezpečení čerpania dovolenky v roku 2020. Čerpanie dovolenky je potrebné nahlásiť elektronicky.
  • Nákup tovarov a služieb je možný. V prípade potreby špecifikujte svoju objednávku elektronicky.

V prípade potreby kontaktujte riaditeľa ÚM SAV e-mailom resp. telefonicky (Viktor Witkovský, witkovsky@savba.sk, tel: +421 905 223 191).