Oznámenie o obmedzenom režime ÚM SAV

AKTUALIZÁCIA z 30.4.2020.

Od pondelka 4. 5. 2020 bude realizovaná postupná normalizácia všetkých činnosti ÚM SAV, rešpektujúc Usmernenie krízového štábu SAV pre čiastočné uvoľnenie opatrení na zabránenie šírenia nebezpečnej choroby COVID-19 zo dňa 29. 4. 2020.

  • Od  pondelka 4. 5. 2020 bude riadne fungovať vrátnica ústavu, sekretariát riaditeľa a Útvar ekonomiky a správy. Budova ústavu bude otvorená v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00. 
  • Bude možné riadne vykonávať všetky pracovné činnosti a realizovať experimenty, za prísneho dodržiavania nariadených hygienických opatrení a minimalizácie kontaktov zamestnancov. Pokiaľ je to možné, zamestnancom a doktorandom sa odporúča práca z domu – po dohode s vedúcimi jednotlivých oddelení a útvarov.
  • Za organizáciu a kontrolu práce zamestnancov sú zodpovední vedúci jednotlivých oddelení, resp. školitelia doktorandov. Prácu z domu je potrebné využiť predovšetkým na prípravu a publikovanie vedeckých článkov, návrh nových projektov a vzdelávanie.
  • Pracovníci môžu podľa uváženia čerpať dovolenku, rešpektujúc Príkaz riaditeľa 1/2020 o Zabezpečení čerpania dovolenky v roku 2020. Čerpanie dovolenky je potrebné nahlásiť elektronicky.
  • Nákup tovarov a služieb je možný. V prípade potreby špecifikujte svoju objednávku elektronicky.

V prípade potreby kontaktujte riaditeľa ÚM SAV e-mailom resp. telefonicky (Viktor Witkovský, witkovsky@savba.sk, tel: +421 905 223 191).