Milan Tyšler v SAVinci o diagnostike a liečbe srdcových arytmií

Dňa 30. októbra 2019 sa v novej konferenčnej sále Westend Plazza v Bratislave konala prednáška v rámci cyklu SAVinci na tému „Nové technológie pri liečbe srdca“, ktorú predstavil doc. Ing. Milan Tyšler, CSc., vedecký tajomník a vedúci oddelenia biomeraní z Ústavu merania SAV.

Komorové arytmie sú pomerne častou srdcovou komplikáciou, ktorá sa nevyhýba ani mladým ľuďom a športovcom a pri neliečení môže viesť až k zlyhávaniu srdca. Ak nezberá farmakologická liečba, sú pacienti indikovaní na katetrizačnú abláciu, pri ktorej sa odstráni tkanivo, v ktorom arytmia vzniká. Úspešný zákrok si však vyžaduje jeho presnú lokalizáciu. Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc. v prednáške prezentoval metódy, ktoré umožňujú ešte pred zákrokom neinvazívne určiť, kde presne v srdci sa problematické tkanivo nachádza.

Podrobnejšie informácie o prednáške doc. Ing. Milana Tyšlera, CSc. možno nájsť v reportáži pani A. Nozdrovickej na stránke Aktualít SAV. 

© Foto: Matej Fabiánek