MEASUREMENT 2019

V dňoch 27.-29. mája 2019 sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach uskutoční už 12. medzinárodná konferencia o meraní – MEASUREMENT 2019.

Hlavným organizátorom konferencie je Ústav merania SAV. Podujatie technicky sponzoruje Československá sekcia IEEE, slovenské technické výbory TC7 a TC13 konfederácie IMEKO, Slovenská metrologická spoločnosť, Slovenský národný komitét U.R.S.I. a Spoločnosť biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky SLS.

Medzinárodná konferencia MEASUREMENT je organizovaná v pravidelných dvojročných intervaloch od roku 1997 a už tradične je zameraná predovšetkým na teoretické problémy merania, meranie fyzikálnych veličín a merania v biomedicíne, vrátane ich aplikácii v elektrotechnike, strojárstve, energetike, biológii a medicíne. V roku 2019 bude problematika rozšírená o špeciálne organizované sekcie zamerané na metódy vyhodnocovania meraní v metrológii, metódy zobrazovania biologických objektov, analýzu kauzálnych vzťahov v nameraných údajoch a na pokročilé metódy merania EKG, simulačné metódy a ich vyhodnocovanie.

Viac podrobnosti možno nájsť na stránke konferencie: http://www.measurement.sk/M2019/