Deň otvorených dverí 2023

Deň otvorených dverí v Ústave merania SAV, v. v. i. sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky 2023 v utorok 7. novembra 2023. Informácie nájdete aj v pozvánke.

Program Dňa otvorených dverí:

Čas:           od 09:30 do 14:00,  začiatok návštev v jednotlivých laboratóriách každú polhodinu

Predstavenie ústavu a jeho vybraných výskumných zámerov
Čas: od 9:30 do 10:00

Miesto: zasadačka Ústavu merania SAV, 4.poschodie

Hlavné výskumné aktivity Ústavu merania SAV (doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc., riaditeľ ÚM SAV, v. v. i.)

Miesto:      Laboratóriá podľa vlastného výberu:

 • Experimentálny NMR tomograf TMR 96 (prízemie, č. 012). V laboratóriu sa uskutočnia výklady a praktické ukážky činnosti výskumného tomografu na báze magnetickej rezonancie (Ing. Gogola, PhD.),
 • Laboratórium Národného centra NMR – tomograf ESAOTE pre malé vzorky (prízemie, č. 009). V laboratóriu sa uskutočnia výklady a praktické ukážky činnosti výskumného tomografu (Dr. Ing. Szomolányi),
 • Laboratórium röntgenovej mikrotomografie (prízemie, č. 002). V laboratóriu budú prezentované metódy röntgenovej mikrotomografie vo výskume v materiálových vedách, elektrotechnike, mineralógii, biológii a ochrane kultúrneho dedičstva (RNDr. Hain, PhD.),
 • Laboratórium vysokoteplotných supravodičov a špeciálnych materiálov (1. poschodie, č. 108)
  Hlinitanové sklá (popis, ich využitie, ukážka prípravy prekurzorového prášku sol-gél metódou) (Ing. Majerová,
  PhD.)
 • Laboratórium na meranie magnetických vlastností materiálov (1. poschodie, č. 112). Prezentácia možností magnetometrie a ukážky výsledkov získaných pomocou najcitlivejšieho snímača magnetických polí – SQUID (Mgr. Škrátek, PhD.),
 • Laboratórium biomeraní (5. poschodie, č. 506). V laboratóriu budú vysvetlené princípy a predvedené ukážky merania a modelovania elektrickej aktivity srdca (doc. Ing. Tyšler, CSc., Ing. Zelieska),
 • Laboratórium oddelenia teoretických metód (5. poschodie, č. 501). Ukážky merania a analýzy vplyvu elektromagnetických polí na bunky (Mgr. Teplan, PhD., Ing. Vu Viet).

 

Kontakt a informácie:

Sekretariát ústavu:  Eva Gurišová  tel.02/ 59104511, e-mail: umersekr@savba.sk

Z kapacitných dôvodov prosíme pre skupinové návštevy vopred dohodnúť čas a program návštevy.