Deň otvorených dverí 2018

Deň otvorených dverí v Ústave merania SAV sa uskutoční v rámci Európskeho Týždňa vedy a techniky v utorok 6. novembra 2018. Viac informácií nájdete v pozvánke.

Program Dňa otvorených dverí:
Prehliadky laboratórií, predstavenie nových technológií a ukážky výsledkov
Čas:         od 09:00 do 14:00,  začiatok návštev v jednotlivých laboratóriách každú celú hodinu
Miesto:      Laboratóriá podľa vlastného výberu.

– Laboratóriá Národného centra NMR (prízemie, č. 009-012)
V laboratóriách sa uskutočnia výklady a praktické ukážky činnosti výskumných tomografov na báze magnetickej rezonancie (prof. Ing. Frollo, DrSc., Ing. Andris, PhD.)

– Laboratórium röntgenovej mikrotomografie (prízemie, č. 002)
V laboratóriu budú prezentované metódy röntgenovej mikrotomografie vo výskume v materiálových vedách, elektrotechnike, mineralógii, biológii a ochrane kultúrneho dedičstva (RNDr. Hain, PhD.)

– Laboratórium na meranie magnetických vlastností materiálov (1.poschodie, č. 112)
Prezentácia možností magnetometrie a ukážky výsledkov získaných pomocou najcitlivejšieho snímača magnetických polí – SQUID (Mgr. Škrátek, PhD.)

– Laboratórium oddelenia teoretických metód (5. poschodie, č. 501)
Ukážky merania a analýzy vplyvu elektromagnetických polí na bunky (Mgr. Teplan, PhD.)

– Laboratórium biomeraní (5. poschodie, č. 506)
V laboratóriu budú vysvetlené princípy a predvedené ukážky merania a modelovania elektrickej aktivity srdca ako aj  meraní ďalších biosignálov. (Ing. Švehlíková, PhD.)

Kontakt a informácie:
Sekretariát: Eva Gurišová tel. 02/ 59104511, e-mail: umersekr@savba.sk
Z kapacitných dôvodov prosíme pre skupinové návštevy dohodnúť čas a program návštevy vopred.