Centrum vedecko-technických informácií SR digitalizuje a sprístupňuje diela Slovenskej akadémie vied

CVTI SR v rámci realizácie medzinárodného projektu EODOPEN digitalizuje obchodne nedostupné diela vydané Slovenskou akadémiou vied. Medzi prvými sú Geografický ústav SAV a Ústav merania SAV.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) zdigitalizovalo 51 ročníkov Geografického časopisu a 21 knižných dokumentov pre Geografický ústav SAV a 11 knižných dokumentov pre Ústav merania SAV. „Celkový objem zatiaľ naskenovaných strán, ktoré CVTI SR vyhotovilo pre SAV je viac ako 10 000. Všetky naskenované dokumenty budú v priebehu nasledujúcich týždňov sprístupnené verejnosti prostredníctvom Virtuálnej študovne CVTI SR, ktorá zabezpečuje sprístupňovanie digitalizovaných knižničných dokumentov pre štúdium, vedu a výskum,“ hovorí Tomáš Fiala, z Oddelenia digitalizácie, repozitárov a archivácie CVTI SR.

Primárnym poslaním služby Virtuálna knižnica je zabezpečenie online sprístupňovania pre slovenskú sieť vedeckých knižníc, vysoké školy, vedecko-výskumné organizácie a vydavateľov vedeckých publikácií. V súčasnosti CVTI SR sprístupňuje viac ako 500 000 digitalizovaných strán študijnej a vedecko-výskumnej literatúry. V ďalších fázach projektu EODOPEN budú všetky digitalizované diela prístupné prostredníctvom digitálnej konzorciálnej knižnice EODOPEN ktorá bude obsahovať minimálne 15 000 knižných dokumentov.

EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) je štvorročný projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa a podprogramu Kultúra. Jedným z hlavných cieľov projektu online sprístupnenie kníh z 20. a 21. storočia. Partnermi projektu sú inštitúcie z Rakúska, Estónska, Česka, Poľska, Slovenska, Nemecka, Portugalska, Maďarska, Švédska, Slovinska a Litvy. Celkový rozpočet projektu je približne 4 milióny Euro.

Viac informácií o projekte nájdete na:

Text a foto: CVTI SR