30 miliónov českých korún na excelentnú vedu

RNDr. Milan Paluš, DrSc., náš dlhoročný spolupracovník a kolega z Ústavu informatiky Akadémie vied ČR, získal prestížny grant AV ČR Akademická prémie – Praemium Academiae.

Akademická prémia AV ČR sa udeľuje už 13. rok. Jej zmyslom je podpora českej vedeckej excelentnosti. Každý ocenený dostane až 30 miliónov korún, ktoré môže čerpať v priebehu ďalších šiestich rokov na výskum, platy, či technické vybavenie. Prémiu je možné získať len raz za život. Okrem Milana Paluša ju tento rok obdržal aj archeológ a prehistorik Michal Ernée a fyzikálny chemik Martin Kalbáč.

RNDr. Milan Paluš, DrSc. je uznávaný odborník v oblasti výskumu zložitých systémov (complex systems). Vo svojej práci kombinuje znalosti z matematiky, teórie informácií a štatistickej fyziky. Snaží sa o vývoj modelov a metód, ktoré prispievajú k pochopeniu a predpovedaniu zložitej dynamiky v systémoch ako atmosféra a klíma, alebo fungovanie ľudského mozgu.

Milan Paluš so svojím tímom už dlhé roky spolupracuje aj s Oddelením teoretických metód ÚM SAV v rámci spoločných medziakademických projektov. Spolupráca vyústila do viacerých spoločných publikácií. V roku 2019 bol Milan Paluš jedným z hlavných pozvaných prednášateľov medzinárodnej konferencie Measurement 2019 organizovanej ÚM SAV.

Máme veľkú radosť, že Akadémia vied ČR ocenila vedecké výsledky Milana Paluša udelením tohto najvýznamnejšieho vedeckého ocenenia v Českej republike. Srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu!