ÚM SAV - ZMLUVY 2012
   
Porad. číslo Dodávateľ
Adresa
Názov zmluvy Náklady na plnenie s DPH [€] Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum ukončenia Poznámka Plné znenie
                 
1/2012 Matematický ústav SAV Dodatok č.1 k Zluve o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii 39.002,- 28.3.2012 28.3.2012     Dodatok12-01_zml1105.pdf
2/2012 Strojnícka fakulta STU Dodatok č.1 k Zluve o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii 39.002,- 28.3.2012 28.3.2012     Dodatok12-02_zml1107.pdf