ÚM SAV - ZMLUVY 2011
Porad. číslo Dodávateľ
Adresa
Názov zmluvy Náklady na plnenie s DPH [€] Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum ukončenia Poznámka Plné znenie
                 
01/2011 AGEMSOFT a.s., Bratislava KÚPNA ZMLUVA č.4. 331 831,50 12.1.2011 po doručení
predávajúcemu
  Projekt ŠF EÚ CENTE II
kúpa "SQUID Magnetometer/Susceptometer"
zml1101.pdf
02/2011 AGEMSOFT a.s., Bratislava Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE č. 4 334 620,00 12.1.2011 po doručení
predávajúcemu
  Projekt ŠF EÚ CENTE II, zmena DPH
kúpa "SQUID Magnetometer/Susceptometer"
zml1101_dod1.pdf
03/2011 Allianz - Slovenská poisťovňa
Dostojevského rad 4, Bratislava
Súhrnný návrh poistnej zmluvy 500,00 12.1.2011 13.1.2011 na dobu neurčitú Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu
k realizácii projektu s VÚJE (Mochovce 3, 4)
zml1102.pdf
04/2011 AGEMSOFT a.s., Bratislava Dodatok č. 2 ku KÚPNEJ ZMLUVE č. 4   4.3.2011     Zmena čísla bankového účtu Predávajúceho zml1101_dod2.pdf
05/2011 Monarch a.s, Bratislava Zmluva o dielo 13 200,00 18.4.2011 20.4.2011   Film popularizujúci dosiahnuté výsledky na ÚM zml1103.pdf
06/2011 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava Zmluva o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii 33 199,00 30.5.2011     Meracie, komnikačné a informačné systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho rizika u pac. s hypertenziou zml1104.pdf
07/2011 Matematický ústav SAV Zmluva o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii 5 639,00 31.5.2011     Štatistické metódy pre analýzu neistôt v metrológii zml1105.pdf
08/2011 Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava Zmluva o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii 3 278,00 30.5.2011     Meracie, komnikačné a informačné systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho rizika u pac. s hypertenziou zml1106.pdf
09/2011 Strojnícka fakulta STU Bratislava Zmluva o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii 11 904,00 1.6.2011     Štatistické metódy pre analýzu neistôt v metrológii zml1107.pdf
10/2011 Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV Zmluva o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii 3 404,00 31.5.2011     Meracie, komnikačné a informačné systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho rizika u pac. s hypertenziou zml1108.pdf
11/2011 Kyselák Ján - stavitel',    Alexyho 1/a, 84101 Bratislava Zmluva o dielo 10 136,64 16.8.2011   15.11.2011 Dielom je zhotovenie kazetových stropov na 5. poschodí kancelárie a chodba zml1109.pdf
12/2011 K-ELEKTRO spol. s r.o., Švabinského č.14, Bratislava Zmluva o dielo 8 856,00 26.8.2011   15.11.2011 Vykonanie elektroinštalácie v hlavnej budove ústavu merania, kancelárie na 5. posch. zml1110.pdf
13/2011 K-ELEKTRO spol. s r.o., Švabinského č.14, Bratislava Zmluva o dielo 3 013,20 26.8.2011   15.11.2011 Vykonanie elektroinštalácie v hlavnej budove ústavu merania, chodba na 5. posch. zml1111.pdf
14/2011 KVANT s.r.o. Fakulta matematiky fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, BA KÚPNA ZMLUVA 164 880,00 28.10.2011 15.11.2011   Projekt ŠF EÚ CEKOMAT II -Kúpa „Optický spektrometer a FTIR spektrometer“ zml1112.pdf
15/2011 Ústav merania SAV,    Dúbravská cesta 9, BA Zmluva  budúcej kúpnej zmluve (odberateľ Univerziná nemocnica, Pažítkova 4,Bratislava) 1,00 11.11.2011 do 30.6.2015   Metodika a softvérového nástroja na kvantitatívne vyhodnocovanie MRI dát pacientov s narušenou homeostázou železa zml1113.pdf