Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Spoločné pracoviská arrow Vedecko-výskumné a pedagogické laboratórium pre inžiniersku geodéziu
Vedecko-výskumné a pedagogické laboratórium pre inžiniersku geodéziu
Spoločné pracovisko Ústavu merania SAV s Katedrou geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave.  

Spoločné pracovisko vzniklo v roku 2003.   

Je zamerané na výskumnú a pedagogickú činnosť v oblasti Inžinierskej geodézie. Na základe "Dohody o spolupráci pri využívaní vedecko-výskumného a pedagogického laboratória" obe pracoviská spolupracujú pri tvorbe spoločných publikácií, pri príprave učebných textov  pre špecializované štúdium, pri navrhovaní a vývoji nových meracích prístrojov a pri výchove mladých vedeckých pracovníkov - študentov vysokej školy a doktorandov v oblasti geodézie, kartografie v zameraní Inžinierska geodézia.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality