Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Spoločné pracoviská arrow Centrum neštandardných meraní
Centrum neštandardných meraní

Spoločné pracovisko Ústavu merania SAV s Fakultou elektrotechniky a informatiky a Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Spoločné pracovisko vzniklo v roku 2005. Hlavným dôvodom pre jeho vyvorenie bolo, že moderné meracie metódy a systémy sú čoraz viac sofistikované a ich rozvoj je často podmienený spoluprácou odborníkov rôzneho zamerania. Na riešenie bežných problémov merania sú vypracované metodické postupy, dokonca normy. Moderná veda a technologické procesy však prinášajú neštandardné problémy merania či už z hľadiska metód (napr. vyhodnotenie nameraných údajov), alebo meracích systémov (napr. pre nanotechnológie a i.) ktoré je potrebné riešiť neštandardným prístupom.

Predmet činnosti:

  • spolupráca pedagogických a vedeckých pracovníkov pri zabezpečovaní magisterského a doktorandského štúdia v odboroch meracia technika, metrológia,
  • spoločné riešenie neštandardných problémov merania napr. v oblasti geometrických veličín, v medicíne, biológii, štandardizácii a etalonáži,
  • navrhovanie spoločných vedeckých projektov uchádzajúcich sa o granty z mimorozpočtových zdrojov a zo zdrojov Európskej únie, zameraných na riešenie konkrétnych, nie bežných, problémov merania,
  • organizovanie spoločných odborných seminárov,
  • zintenzívnenie spolupráce medzi pedagógmi a vedeckými pracovníkmi,
  • poskytovanie konzultácií zameraných na riešenie problémov merania v laboratóriách a v priemysle.
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality