Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Konferencie arrow Uskutočnené konferencie arrow PROBASTAT 2006
PROBASTAT 2006

5. medzinárodná konferencia o pravdepodobnosti a štatistike PROBASTAT 2006 sa konala v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 5.- 9. júna 2006.

Konferenciu organizoval Ústav merania SAV v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Matematickým ústavom SAV a Jednotou slovenských matematikov a fyzikov. Konferencie sa zúčastnilo 77 účastníkov z 18 krajín (Austria, Canada, Czech Republic, France, Germany, Greece, Hong Kong, Italy, Latvia, New Zealand, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Switzerland, Thailand, UK, USA).

Vedecký program konferencie bol organizovaný do odborných sekcií, ktoré viedli vybrané osobnosti v oblasti matematickej štatistiky:

  • Regression and Mixed Models (Organizátori: J. Volaufová, Louisiana State University Health Sciences Center, New Orleans, a M. Hušková, Charles University Prague),
  • Experimental Design (Organizátori: A. Pázman, Comenius University Bratislava, a W.G. Müller, University of Economics and B.A., Vienna),
  • Time Series (Organizátor: B.M. Pötscher, University of Vienna),
  • Statistical Learning (Organizátor: I. Mizera, University of Alberta, Edmonton).

Probastat2006_procNa konferencii bolo prednesených 9 pozvaných plenárnych prednášok, 43 prednášok a bolo prezentovaných 10 posterov. Počas konferencie bol publikovaný zborník abstraktov. Recenzovaný zborník príspevkov z konferencie PROBASTAT 2006 s plnými textami príspevkov bol publikovaný v roku 2007 ako špeciálne číslo časopisu Tatra Mountains Mathematical Publications (vydáva MÚ SAV).

Konferencia PROBASTAT 2006 bola odborne aj spoločensky mimoriadne úspešná. Získala si medzinárodné uznanie aj tým, že sa konferencie zúčastnil delegát ISI (International Statistical Institute) - medzinárodnej organizácie, ktorá je vrcholným reprezentantom v oblasti matematickej štatistiky.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality