Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Konferencie arrow Uskutočnené konferencie arrow Measurement 2009
Measurement 2009

Konferencia MEASUREMENT 2009 sa konala v Kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach  v dňoch 20.05.-23.05.2009.  Ďalšie informácie možno nájsť na tejto stránke aj na stránke konferencie MEASUREMENT 2009.

Už tradičnú 7. medzinárodnú konferenciu o meraní organizoval Ústav merania SAV a spoluorganizátormi boli Technologický inštitút TU vo Viedni, Fakulta elektrotechniky a Fakulta biomedicínskeho inžinierstva ČVUT v Prahe, Fakulta mechatroniky a stavby strojov TU Kielce, Elektrotechnická fakulta TU v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a Slovenský metrologický ústav v Bratislave. Technickými sponzormi boli Československá sekcia IEEE, Slovenská metrologická spoločnosť, Slovenský národný komitét IMEKO, Slovenský národný komitét U.R.S.I. a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností.

Meas2009_proceedingsV čase konferencie bol vydaný tlačený zborník prezentovaných príspevkov  MEASUREMENT 2009 Proceedings (444 strán, v angličtine, editori: Milan Tyšler, Ján Maňka a Viktor Witkovský, ISBN 978 - 80 - 969672 - 1 - 6), ktorý  môže byť záujemcom zaslaný na požiadanie za cenu 55 Euro (konečná cena vrátane dopravy). Objednávky možno zaslať na adresu ústavu alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. .

Konferencie, ktorá sa koná v dvojročných intervaloch, sa tentoraz zúčastnilo 112 registrovaných účastníkov zo 16 krajín (Česká republika, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Japonsko, Kanada, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Švajčiarsko). Rokovanie konferencie prebiehalo v deviatich prednáškových a dvoch posterových sekciách. Odznelo 45 prednášok a bolo prezentovaných 42 posterov. Tri pozvané prednášky boli zamerané na presné interferometrické meranie dĺžky (prof. Abou-Zeid, Nemecko), na nové diagnostické možnosti hodnotenia EKG (prof. van Oosterom, Švajčiarsko) a na objektívne metódy hodnotenia svalovej únavy (prof. Tarata, Rumunsko). Ďalšia prehľadová prednáška poukázala na dôležitosť nanometrologickej kontroly povrchov implantátov (Prof. Osanna, Rakúsko). Prednášky a postery boli začlenené do sekcií Teoretické problémy merania, Merania v biomedicíne, Meranie fyzikálnych veličín a Špecifické meracie systémy. Témy konferencie pokryli širokú oblasť vedy o meraní od riešenia teoretických problémov metrológie a určovania neurčitosti meraní, cez návrh nových meracích metód pre strojárstvo, energetiku a elektrotechniku, biológiu a medicínu až po riešenie špecifických meracích systémov pre  vybrané aplikácie.  Vybrané práce boli rozšírenej forme publikované v časopise Measurement Science Review.

Snahou organizátorov bolo tentoraz v širšej miere stimulovať aktívnu účasť mladých špecialistov na meranie a zároveň podporiť možnosti publikovania ich vynikajúcich prác. Víťazi súťaže mladých výskumníkov okrem finančného ocenenia a úhrady členstva v čs. sekcii IEEE mohli zverejniť svoje práce v rozšírenom rozsahu v internetovom časopise Measurement Science Review. Víťazom súťaže v kategórii posterov sa stal Vladimír Juráš zo Slovenska a v kategórii prednesených príspevkov Peter Eredics z Maďarska. Okrem odborného programu konferencia umožnila účastníkom zoznámiť sa aj s fragmentmi slovenskej histórie, prírody, kultúry i moderných technológií v rámci exkurzií na hrad Červený Kameň, do Slovenskej majoliky v Modre, do jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice, alebo počas vychádzok do Malých Karpát či na archeologickú lokalitu Molpír. K spoločenskému programu konferencie patrili i vystúpenia hudobnej skupiny Pacola trio a ľudovej hudby Červeník. Prostredie smolenického zámku prispelo nielen k vytvoreniu pracovnej atmosféry počas rokovaní sekcií ale aj k rozprúdeniu neformálnych diskusií a k nadviazaniu nových partnerstiev.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality