Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Semináre arrow Štatistické metódy a algoritmy na výskum molekulovo orientovanej diagnostiky pľúcnych chorôb
Štatistické metódy a algoritmy na výskum molekulovo orientovanej diagnostiky pľúcnych chorôb

Seminár k dizertačnej práci Ing. Kataríny Cimermanovej

sa uskutoční v utorok 13. mája 2010 o 10:00 sa v zasadacej miestnosti Ústavu merania SAV.

Anotácia

Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá problematikou výberu a implementácie štandardných štatistických metód, návrhom a analýzou nových metód, vhodných na analýzu koncentrácií prchavých organických zlúčenín vydychovaných plynov na výskum molekulovo orientovanej diagnostiky pľúcnych chorôb. Jednou z hlavných tém dizertačnej práce sú metódy na nájdenie štatisticky významných prchavých organických zlúčenín vydychovaného plynu pri diskriminácii subjektov na základe sledovaného znaku (napr. chorý vs. zdravý) ako aj metódy na klasifikáciu subjektov do sledovaných tried.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality