Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Semináre arrow Hloubka dat a jejich vážená zobecnění
Hloubka dat a jejich vážená zobecnění

Seminár z matematickej štatistiky: Doc. RNDr. Daniel Hlubinka, PhD.

Dňa 3. mája 2010 o 9:50 hod. sa uskutoční seminár z matematickej štatistiky, na ktorom bude prezentovať výsledky svojho výskumu doc. RNDr. Daniel Hlubinka, PhD. ("Hloubka dat a jejich vážená zobecnění") z Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity v Prahe. Seminár sa bude konať na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave (Mlynská dolina, pavilón M, učebňa XII).

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality