Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Aktuality arrow Zhromaždenie Akademickej obce ÚM SAV
Zhromaždenie Akademickej obce ÚM SAV

7.4.2017

Vedecká rada Ústavu merania SAV pozýva členov Akademickej obce ÚM SAV - zamestancov s vysokoškolským vzdelaním a doktorandov - na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 10. apríla 2017 o 13:30 hod. v zasadačke ÚM SAV. Cieľom zhromaždenia sú voľby do Vedeckej rady ÚM SAV a voľba zástupcu ústavu do Snemu SAV pre volebné obdobie 2017-2021.

Pozvánka na zhromaždenieAkademickej obce Ústavu merania SAV

dňa 10.4.2017 o 13.30 v zasadačke ÚM SAV


Vedecká rada Ústavu merania SAV pozýva členov Akademickej obce ústavu – zamestancov s vysokoškolským vzdelaním a doktorandov - na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 10. apríla 2017 o 13:30 hod. v zasadačke ústavu s programom:

 1. Otvorenie
 2. Správa o činnosti Vedeckej rady
 3. Diskusia
 4. Schválenie nového Štatútu VR ÚM SAV
 5. Schválenie Volebného poriadku volieb do VR ÚM SAV a Volebného poriadku pre voľbu zástupcu ústavu do Snemu SAV
 6. Voľby VR ÚM SAV
 7. Voľba zástupcu ústavu do Snemu SAV
 8. Záver

V záujme regulárneho a plynulého priebehu zhromaždenia a volieb Vedecká rada ÚM SAV žiada

všetkých členov Akademickej obce ústavu, aby do 7.4.2017 oznámili svoje pripomienky a námety

 • k štatútu vedeckej rady ÚM SAV
 • k návrhu volebného poriadku volieb do VR
 • k návrhu volebného poriadku volieb do Snemu SAV

oprávnených voličov, aby do 7.4.2017

 • preverili správnosť zoznamu oprávnených voličov a oznámili prípadné nezrovnalosti
 • predložili návrhy na externých členov VR, doložené ich písomným súhlasom s kandidatúrou alebo svojím čestným prehlásením o ich súhlase a pracovným životopisom
 • predložili návrhy na kandidátov zástupcu Ústavu merania SAV v Sneme SAV

oprávnených interných kandidátov do VR, aby do 7.4.2017 svojím podpisom na kandidátskej listine uloženej na sekretariáte ÚM SAV potvrdili svoj súhlas kandidovať do Vedeckej rady Ústavu merania SAV.

_______________________

Všetky návrhy a žiadosti je možné podať písomne na sekretariáte ústavu na 4. poschodí. Materiály sú na výveske VR vo vestibule na prízemí a na serveri GEJZA v adresári Vedeckej rady ÚM SAV.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality