Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Aktuality arrow Stretnutie s hodnotiacim panelom v rámci akreditácie SAV 2016
Stretnutie s hodnotiacim panelom v rámci akreditácie SAV 2016

4.11.2016

Stretnutie akademickej obce ústavu s medzinárodným hodnotiacim panelom v rámci akreditácie ústavov SAV v roku 2016 sa uskutoční v zasadačke Ústavu merania SAV v piatok 11. novembra 2016. Viac informácií nájdete v oznámení.

 

Navrhovaný priebeh stretnutia medzinárodného hodnotiaceho panelu s akademickou obcou vedeckej organizácie SAV v rámci akreditácie 2016

 

Účastníci:

-          Medzinárodný hodnotiaci panel pre príslušné oddelenie vied SAV

-          Členovia Meta-panelu (podľa návrhu prof. Makarow)

-          Členovia akademickej obce vedeckej organizácie vrátane PhD študentov

-          Členovia Akreditačnej komisie SAV (na základe poverenia predsedníčkou AK SAV)

-          Členovia Predsedníctva SAV (podľa možností)

-          Členovia Výboru snemu SAV (podľa možností a na základe poverenia predsedníčkou Snemu SAV)

-          Zapisovateľka/zapisovateľ

 

Miesto a čas:

-          Podľa vopred schváleného harmonogramu

 

Predbežný program:

-                       1. Otvorenie a predstavenie hodnotiaceho panelu (člen/členka Akreditačnej komisie)

-                       2. Prezentácia výsledkov vedeckej organizácie za roky 2012-2015 (štatutár organizácie, resp. ním poverený pracovník) - cca 20-25 min.

-                       3. Odpovede na otázky hodnotiaceho panelu

-                       4. Diskusia v pléne akademickej obce

-                       5. Diskusia s doktorandmi ústavu (požiadavka hodnotiaceho panelu)

-                       6. Prehliadka pracoviska (po diskusii s panelom len dohodnuté pracoviská)

-                       7. Záver

 

Poznámky:

-          Komunikácia s hodnotiacim panelom, všetky prezentácie a diskusia budú prebiehať v anglickom jazyku

-          Štatutári vedeckých organizácií dostanú pozvánku s presným programom a inštrukciami najneskôr 3 týždne pred konaním návštevy

 

Pracovisku doporučujeme pripraviť v tlačenej podobe nasledovné materiály:

 

Questionnaire, 3 copies

From Questionair

2.1.2.  Selected publications documenting the most important results of basic research,

2.1.3. Selected  monographs/books published abroad

2.1.4. Selected monographs/books published in Slovakia

Chapters in monographs published abroad

Chapters in monographs published in slovakia

2.1.6. Patents, patent applications, and other intellectual property rights registered abroad,

2.1.7. Patents, patent applications, and other intellectual property rights registered in Slovakia.

2.2.2. 10 most-cited publications, with number of citations, in the assessment period (2011-2014).

One volume of journals edited/published by the institute

2.3.11. Invitation letters or programm of the conference with invited/keynote presentations at international conferences

2.3.13. Invitation letters or programm of the conference with invited/keynote presentations at national conferences

 

Pracovisko môže pripraviť aj ďalšie relevantné dokumenty v tlačenej verzii. 

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality