Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Aktuality arrow PROBASTAT 2015
PROBASTAT 2015

3.7.2015

V dňoch 29. júna až 3. júla 2015 sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach konala v poradí už 7. medzinárodná konferencia o pravdepodobnosti a štatistike: PROBASTAT 2015.

Konferencia bola tradične organizovaná v spolupráci Ústavu merania SAV, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Matematického ústavu SAV. Členovia medzinárodného programového výboru pracovali pod vedením profesora Andreja Pázmana v nasledovnom zložení: Radoslav Harman (SR), Daniel Hlubinka (ČR), Marie Hušková (ČR), Ivan Mizera (Kanada), Werner Müller (Rakúsko), Andrej Pázman (SR), Júlia Volaufová (USA), Viktor Witkovský (SR). Lokálny organizačný výbor pracoval pod vedením Dr. Viktora Witkovského v zložení: Eva Bukovenová, Katarína Bartošová, Alena Bachratá, Katarína Burclová, Martina Chvosteková, Lenka Filová, Jozef Jakubík, Michaela Koščová, Ján Mačutek, Samuel Rosa, Zuzana Rošťáková, Ján Somorčík, Gábor Szűcs, Martin Škrátek, Gejza Wimmer, Viktor Witkovský.

História konferencií PROBASTAT sa začala písať pred viac ako 40 rokmi. Začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia sa v Bratislave postupne vytvorila silná skupina matematických štatistikov, ktorá pracovala pod vedením Lubomíra Kubáčka na Ústave teórie merania SAV (dnes Ústav merania SAV). L. Kubáček vtedy organizoval úspešné letné školy v Bratislave. Pozýval významných vedcov a prednášateľov z Prahy (K. Winkelbauer, O. Hanš, J. Machek) a z Budapešti (P. Révész, I. Vincze). Následne, v roku 1974, z iniciatívy Andreja Pázmana vznikla myšlienka organizovať pravidelné národné konferencie zamerané na problematiku pravdepodobnosti a štatistiky pod názvom PROBASTAT (tento názov bol prirodzene inšpirovaný už vtedy úspešnou sériou konferencií EQUADIFF).

Hlavnými organizátormi prvých domácich konferencií PROBASTAT, ktoré sa konali v Bratislave a v Smoleniciach, bol Andrej Pázman v spolupráci so Sylviou Pulmannovou, následne, v rokoch 1982-1989 sa organizačne zapojili aj František Štulajter, Beloslav Riečan, Ján Haluška, Lubomír Kubáček a Gejza Wimmer. Začiatkom deväťdesiatych rokov, po zmene politickej atmosféry v Československu, nastala priaznivá doba na zorganizovanie prvej medzinárodnej konferencie zameranej na pravdepodobnosť a matematickú štatistiku PROBASTAT 1991, ktorá sa konala v roku 1991 na pôde Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (dnes FMFI UK).

Ďalšie medzinárodné konferencie PROBASTAT sa konali v rokoch 1994, 1998, 2002, 2006, 2011 a 2015 v Kongresovom centre SAV, v nádhernom prostredí Smolenického zámku. Všetky tieto medzinárodné konferencie boli organizované v spolupráci Slovenskej akadémie vied (Ústav merania SAV a Matematický ústav SAV) a Univerzity Komenského v Bratislave (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK).

Siedma medzinárodná konferencia o pravdepodobnosti a štatistike PROBASTAT 2015, konaná v dňoch 29.6.-3.7.2015, bola úspešným pokračovaním tejto tradície.

Konferenciu slávnostne otvoril prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave). Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili predstavitelia spoluorganizujúcich inštitúcií: prof. RNDr. Ján Urban, DrSc. (prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy FMFI UK v Bratislave), doc. Ing. Milan Tyšler, CSc. (riaditeľ Ústavu merania SAV v Bratislave), prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. (bývalý riaditeľ Matematického ústavu SAV v Bratislave). Okrem toho prítomný bol aj čestný hosť, prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc., Dr. h. c. (bývalý pracovník Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) a členka programového výboru prof. RNDr. Júlia Volaufová, PhD. (School of Public Health, Louisiana State University, Health Sciences Center, USA).

Konferencie PROBASTAT 2015 sa zúčastnilo 84 účastníkov (plus 15 sprevádzajúcich osôb) z 18 krajín (Austrália, Belgicko, Česká republika,  Čína/Hong-Kong, Estónsko, Fínsko, Francúzsko,  Grécko, Rakúsko, Irán, Južná Afrika, Kanada, Nemecko, Srbsko, Slovenská republika, Španielsko, Turecko, USA).

Vedecký program konferencie bol organizovaný do štyroch odborných sekcií:

 • Regresné a zmiešané modely (Regression and Mixed Models);
 • Optimálne navrhovanie experimentu (Optimum Experimental Design);
 • Dynamické štatistické modely (Dynamical Statistical Models);
 • Aplikovaná štatistika (Applied Statistics).

Na konferencii bolo prednesených 10 pozvaných plenárnych prednášok:

 • Somnath Datta (University of Louisville, Louisville, USA): "Marginal and Joint Regression Models for Clustered Data Inference When the Cluster Size is Potentially Informative"
 • Nancy Flournoy (University of Missouri, USA): "A Ballooned Beta-Logistic Model with a Bioassay Application" (spoluautor M. Yi)
 • Roger Koenker (University of Illinois, Champaign, USA): "Unobserved Heterogeneity in Income Dynamics: An Empirical Bayes Perspective"
 • Simos G. Meintanis (National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece): "Goodness-of-Fit Tests for Semiparametric and Parametric Hypotheses Based on The Probability Weighted Characteristic Function"
 • Christine Müller (TU Dortmund, Germany): "Data Depth for Autoregression with Application to Crack Growth"
 • Victor Patrangenaru (Florida State University, Tallahassee, USA): "Projective Shape Analysis of 3D Contours"
 • Luc Pronzato (CNRS & Université Nice, Sophia-Antipolis, France): "A Measure of Dispersion Based on Average Exponentiated Volumes, with Application in Experimental Design" (spoluautori Henry P. Wynn & Anatoly A. Zhigljavsky)
 • Simo Puntanen (University of Tampere, Finland): "Some Properties of Linear Sufficiency"
 • Pascal Sarda (Université Paul Sabatier, Toulouse, France): "Some Aspects of High Dimensional and Functional Regression Analysis"
 • Florin Vaida (University of California, San Diego, USA): "Mixed Effects Models with Censored Response for Longitudinal HIV Studies"

Okrem toho na konferencii bolo odprezentovaných 37 prednášok a 26 posterov, z toho takmer 20 prezentácií/posterov predniesli študenti. Odborná porota v zložení prof. Marie Hušková (Univerzita Karlova v Praze, ČR), prof. Ivan Mizera (University of Alberta, Edmonton, Kanada), prof. Werner Müller (Johannes Kepler University, Linz, Rakúsko) a prof. Júlia Volaufová (Louisiana State University, New Orleans, USA) vybrala tieto najlepšie študentské prezentácie:

 • The Best Student's Oral Presentation: Stanislav Nagy (KU Leuven, Belgicko & Univerzita Karlova v Praze, ČR): Consistency of H-mode Depth.
 • The Best Student's Poster Presentation: Alena Bachratá (Univerzita Komenského v Bratislave, SR): Schur-Optimal Augmentation of Block Designs with the Block Size Two.

Počas konferencie bol publikovaný Zborník abstraktov konferencie PROBASTAT 2015. Recenzovaný zborník príspevkov z konferencie PROBASTAT 2015 s plnými textami príspevkov bude publikovaný ako špeciálne číslo časopisu Statistical Papers (Springer) v roku 2016.

Ďalšie podrobnosti o konferencii možno nájsť na stránke konferencie: PROBASTAT 2015.

Pozri tiež PROBASTAT 2006, PROBASTAT 2011 ako aj časopis Tatra Mountains Mathematical Publications, kde boli publikované vybrané zborníky z konferencií PROBASTAT (ako špeciálne čísla časopisu).

probastat2015_mini

 

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality