Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Aktuality arrow Pamätná medaila Strojníckej fakulty STU Košice profesorovi Frollovi
Pamätná medaila Strojníckej fakulty STU Košice profesorovi Frollovi

20.6.2012

Dňa 19. júna 2012 udelil dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. pamätnú medailu profesorovi Ing. Ivanovi Frollovi, DrSc., pri príležitosti 60. výročia založenia fakulty.

MedailaTUKE_FrolloV roku 1952 bola táto fakulta jednou z troch zakladajúcich fakúlt Vysokej školy technickej v Košiciach, na základe ktorých dnes stojí Technická univerzita v Košiciach. Počas uplynulých 60 rokov sa fakulta vypracovala na uznávanú vedecko-výchovnú inštitúciu doma i v zahraničí a napĺňa stratégiu širšieho zapojenia sa do európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru.

Prof. Frollo dlhodobo spolupracuje s touto fakultou. Úzko spolupracoval s Katedrou biomedicínskeho inžinierstva a merania. V roku 1997 spoločne založili vedný odbor 39-52-9 " Bionika a biomechanika" aj pre lekárske a biologické vedy.

V rokoch 1997 - 2010 bol predsedom Spoločnej odborovej komisie a garantom tohto doktorandského štúdia. Bol predsedom mnohých zasadnutí Komisie pre obhajoby dizertačných prác v tomto vednom odbore. Bol tiež oponentom viacerých dizertačných prác a posudzovateľom projektov KEGA, VEGA a APVV podaných touto fakultou.

Prof. Frollo sa podieľal aj na pedagogickom procese. Každoročne prednášal študentom Strojníckej fakulty o princípoch magnetickej rezonancie a viedol exkurzie počas ich návštevy v ÚM SAV.

Profesorovi Frollovi k udeleniu tohto vyznamenania gratulujeme.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality