Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Aktuality arrow Konferencia Measurement 2013
Konferencia Measurement 2013

24.1.2013 

Deviata medzinárodná konferencia o meraní MEASUREMENT 2013 organizovaná Ústavom merania SAV sa uskutoční v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 27.-30.5.2013. Vedecký program konferencie je zameraný na tri hlavné oblasti: problémy teórie merania, meranie fyzikálnych veličín a meranie v biológii a medicíne. Základné informácie nájdete v 1.oznámení o konferencii. Viac informácií je na web stránke konferencie http://www.measurement.sk/M2013.

 

Vedecký program konferencie zahŕňa pozvané prednášky, prednášky a postery a bude tradične zameraný na tri hlavné oblasti: problémy teórie merania, meranie fyzikálnych veličín a meranie v biológii a medicíne.

Snahou organizátorov bude aj tentoraz motivovať mladých špecialistov na meranie a podporiť možnosti publikovania ich vynikajúcich prác. V rámci konferencie sa preto opäť uskutoční aj súťaž mladých výskumníkov. Víťazi získajú aj možnosť zverejniť víťazné práce v plnom rozsahu v internetovom časopise Measurement Science Review..

Autorom vybraných prezentácií bude tiež umožnené predložiť rozšírené príspevky na publikáciu v on-line časopise Measurement Science Review vydávaného vydavateľstvom Versita a indexovanom vo Web of Science, Thomson Scientific SSCI, Scopus, EBSCO a niekoľkých ďalších databázach.

Tlačený zborník príspevkov bude k dispozícii už počas konania konferencie.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality