Staff List

Name / Position E-mail Phone
Andris, Peter Ing., PhD.
Deputy of the Department of Imaging Methods
umerandr@savba.sk +421-2-591045 41
Bajla, Ivan Prof. RNDr. Ing., PhD.
senior scientist
icko.bajla@gmail.com +421-2-591045 39
Bereta, Martin Ing., PhD.
martin.bereta@savba.sk +421-2-591045 35
Billik, Peter Doc. Mgr., PhD.
umerbill@savba.sk +421-2-591045 22
Brunovská, Mária
Chamber-maid
Bukor, Gabriel Ing.
umerbuko@savba.sk +421-2-591045 51
Burda, Andrej Mgr.
umerabur@savba.sk +421-2-5910 4546
Capek, Ignác Prof. RNDr., DrSc.
ignac.capek@savba.sk +421-2-591045 24
Cigáň, Alexander RNDr., CSc.
Deputy of the Department of Magnetometry
umerciga@savba.sk +421-2-591045 21
Cocherová, Elena Ing., PhD.
umercoch@savba.sk +421-2-591045 52
Dermek, Tomáš Ing.
umerderm@savba.sk +421-2-591045 47
Dvurečenskij, Andrej Ing., PhD.
andrej.dvurecenskij@savba.sk +421-2-591045 23
Frollo, Ivan Prof. Ing., DrSc.
Head of the Department of Imaging Methods, Member of the Scientific Board
umerollo@savba.sk 02/ 591045 ext. 40, 48, 49
Gogola, Daniel Ing., PhD.
daniel.gogola@gmail.com +421-2-591045 42
Grendár, Marián Doc. Mgr., PhD.
umergren@savba.sk +421-2-591045 31
Gurišová, Eva
Secretary of Director
umersekr@savba.sk 02/ 591045 ext. 11, 91
Gürth, Manfréd
umergurt@savba.sk +421-2-591045 73
Hain, Miroslav RNDr., PhD.
Head of the Department of Optoelectronic Measuring Methods, Member of the Scientific Board
umerhain@savba.sk 02/ 591045 ext. 10, 18, 12
Haška, Miroslav Ing.
umerhask@savba.sk +421-2-591045 53
Hrabina, Ľubomír
umerhrab@savba.sk +421-2-591045 14
Chvosteková, Martina Mgr., PhD.
martina.chvostekova@savba.sk +421-2-591045 38
Jacko, Vlado Ing., PhD.
Head of the Department of Instrumentation Development and Innovation
umerjack@savba.sk 02/ 591045 ext. 16, 70
Jakubík, Jozef Mgr., PhD.
jozef.jakubik@savba.sk +421-2-591045 33
Jánošíková, Margita
umergita@savba.sk +421-2-591045 63
Juhanesovičová, Margita Ing.
Deputy of the Economical and Administration Department
umerjuha@savba.sk +421-2-591045 83
Juráš, Vladimír Mgr., PhD.
Member of the Scientific Board
umervjur@savba.sk +421-2-591045 45
Jusková, Mária Ing.
Head of the Economical and Administration Department
umerjusk@savba.sk +421-2-591045 80
Keppert, Miroslav RNDr.
umerkert@savba.sk +421-2-591045 15
Kovačič, Štefan
umerkova@savba.sk +421-2-591045 47
Kozáková, Katarína
Head of the Library
umerzis@savba.sk +421-2-591045 92
Krafčík, Andrej RNDr., PhD.
umerkraf@savba.sk +421-2-591045 46
Krakovská, Anna RNDr., CSc.
Head of the Department of Theoretical Methods
krakovska@savba.sk +421-2-591045 36
Králová, Soňa
+421-2-591045 99
Krušinský, Dušan Ing.
umerkrus@savba.sk +421-2-591045 13
Kulišov, Andrej
umerkuli@savba.sk +421-2-591045 71
Majerová, Melinda Ing., PhD.
umermmaj@savba.sk 02/ 591045 ext. 22, 26
Maňka, Ján Ing., CSc.
Deputy Director, Head of the Department of Magnetometry, President of the Scientific Board
umermana@savba.sk 02/ 591045 ext. 20, 27
Mezeiová, Kristína Mgr., PhD.
umersusm@savba.sk +421-2-591045 36
Miškufová, Zuzana
umermisk@savba.sk +421-2-591045 82
Nagyová, Eva
umerneva@savba.sk +421-2-591045 17
Ondrejkovič, Peter
umerondr@savba.sk +421-2-591045 61
Ondriš, Ľubomír Ing., CSc.
Deputy of the Department of Optoelectronic Measuring Methods
umerivan@savba.sk +421-2-591045 60
Ondrušová, Beáta Ing.
umerondb@savba.sk +421-2-591045 ext. 52
Porubcová, Natália MUDr.
umerporu@savba.sk
Přibil, Jiří Dr. Ing., (PhD.)
umerprib@savba.sk +421-2-591045 43
Přibilová, Anna Doc. Ing., PhD.
umerapri@savba.sk +421-2-59104551
Rosipal, Roman Ing. Mgr. , PhD.
Deputy of the Department of Theoretical Methods
roman.rosipal@savba.sk +421-2-591045 32
Rošťáková, Zuzana Mgr., PhD.
zuzana.rostakova@savba.sk +421-2-591045 36
Rublík, František Doc. RNDr., CSc.
umerrubl@savba.sk +421-2-591045 34
Seifpour, Saman MSc.
saman.seifpour@savba.sk
Szomolányi, Pavol Ing. Dr., (PhD.)
umerszom@savba.sk +421-2-591045 46
Šatka, Alexander Prof. Ing., CSc.
Member of the Scientific Board
umersatk@savba.sk +421-2-591045 15
Škrátek, Martin Mgr., PhD.
umermato@savba.sk 02/ 591045 ext. 28, 25, 29
Škrátková, Stanislava
Chamber-maid
Štrbová, Andrea
umerstrb@savba.sk +421-2-591045 81
Švehlíková, Jana Ing., PhD.
Deputy of the Department of Biomeasurements, Vice-President of the Scientific Board
umersveh@savba.sk +421-2-591045 56
Švrčičová, Eva
Chamber-maid
Tanglmajer, Rudolf
umerrtan@savba.sk +421-2-591045 72
Teplan, Michal Mgr., PhD.
michal.teplan@savba.sk +421-2-591045 37
Trutz, Marian
umertru@savba.sk +421-2-591045 62
Tyšler, Milan Doc. Ing., CSc.
Scientific Secretary, Head of the Department of Biomeasurements
umertysl@savba.sk +421-2-591045 50
Valkovič, Ladislav Ing. , PhD.
umerlaci@savba.sk +421-2-591045 42
Vilhan, Martin Ing.
umervilh@savba.sk +421-2-591045 14
Wimmer, Gejza Mgr., PhD.
umerwimm@savba.sk +421-2-591045 33
Witkovský, Viktor Doc. RNDr., CSc.
Director
witkovsky@savba.sk +421-2-591045 30
Zátopková, Mária
+421-2-591045 99
Zelinka, Ján Ing.
umerjanz@savba.sk +421-2-591045 56