Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Projekty arrow Projekty ASFEU
Projekty ASFEU
Budovanie centra excelentnosti na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov – II. etapa

Projekt Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, ITMS- 26240120020

Doba riešenia: 09/2010 - 12/2012

 
Budovanie Centra excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike - II. Etapa

Projekt Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, ITMS- 26240120019

Doba riešenia: 03/2010 - 02/2012

 
Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie

Projekt Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, ITMS- 26240120006

Doba riešenia: 06/2009 - 06/2011

 
Centrum excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike

Projekt Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, ITMS – 26240120011

Doba riešenia: 6/2009 - 5/2011

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality