ÚM SAV Objednávky 2016
č.obj. dátum Dodávateľ objednávaná vec počet kusov cena
1. 4.1.2016 VAŠA Slovensko Bratislava stravné lístky 650 2 145
2. 4.1.2016 I.E.G. Stravovacie služby,Bratislava stravné lístky 350 1 137,50
3. 7.1.2016 HOREX HX s.r.o. Lužianky kontrola hasiacich prístrojov, tlakové skúšky HP,plnenie CO2 1 247,49
4. 8.1.2016 Lady Gastro s.r.o. Bratislava občerstvenie 1 101,20
5. 8.1.2016 MIHI.sk, s.r.o. Bratislava kancelárske potreby 1 414,68
6. 8.1.2016 Ing. Dušan Sako Bratislava kontrola poplašného systému 1 storno
7. 8.1.2016 MIHI.sk, s.r.o. Bratislava hygienické potreby 1 466,13
8. 18.1.2016 Wolners Kluwer s.r.o. Bratislava kniha 1 14,5
9. 19.1.2016 SIGMA-ALDRICH, spol. s r.o. Bratislava spotrebný materiál do laboratória 4 67,20
10. 25.1.2016 HUMUSOFT s.r.o. Praha8 predĺženie licencie Matlab 1 1 300CZK
11. 25.1.2016 DHL Express Slovakia, spol. s r.o. Bratislava poplatok za zábezpeku DHL v colnom konaní SCS 1 137,38
12. 27.1.2016 I.E.G. Stravovacie služby, Bratislava stravné lístky 200 650
13. 27.1.2016 VAŠA Slovensko Bratislava stravné lístky 650 2 145
14. 27.1.2016 MIHI.sk, s.r.o. Bratislava posypová soľ 4 10,90
15. 27.1.2016 Ján Sťahel - JASTA Šenkvice oprava a dodávka senzoru 1 235,7
16. 27.1.2016 Mária Tiňová Bratislava jazyková korektúra ang. Textu 1 104
17. 28.1.2016 K.T.O. International Slovensko Bratislava prechodky 3 31,24
18. 1.2.2016 Tecprom - Trifit spol. s r.o. Bratislava oprava notebooku 1 74,7
19. 3.2.2016 Centralchem spol. s r.o. Bratislava vadium oxide 1 84,72
20. 5.2.2016 HUMUSOFT s.r.o. Praha8 školenie 1 150
21. 9.2.2016 OFFICE DEPOT s.r.o. Bratislava toaletný papier, mydlá,vrecia 1 230,14
22. 10.2.2016 Anis s.r.o. Prev. Lekáreň Sv.ANNY Stupava nástenné lekárničky 8 182,4
23. 15.2.2016 GNOZIS združ.psych. Jaslovské Bohunice vyšetrenie pracovníka pre vstup do AE Jasl.Bohunice 1 102
24. 15.2.2016 Kongresové cestrum SAV, Smolenice ubytovanie a strava počas výročného semináru 3 120,94
25. 16.2.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov 1 135
26. 18.2.2016 Softip, a.s. Bratislava konzultácie vzdialeným prístupom 4 240,00
27. 24.2.2016 VAŠA Slovensko Bratislava stravné lístky 700 2 310,00
28. 24.2.2016 I.E.G. Stravovacie služby Bratislava stravné lístky 450 1 462,50
29. 3.3.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov 1 135
30. 4.3.2016 KLIMA TREND, spol. s r.o. Nitra pravidelná prehliadka zariadení 2 162
31. 4.3.2016 PSV computers, s.r.o. Bratislava VOIP telefóny 10 550
32. 11.3.2016 Elbatex SK, s.r.o. Bratislava komponenty 128 2 112,96
33. 14.3.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov 1 135
34. 14.3.2016 TULUM s.r.o. Bratislava tyčovina 1 12
35. 14.3.2016 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. Bratislava kondenzátor, spájkovacia pasta 51 29,3
36. 16.3.2016 Ústav informatiky SAV, Bratislava zhotovenie dosky plošných spojov elektród 96 24
37. 17.3.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov 1 135
38. 17.3.2016 VODOSHOP, s.r.o. Poprad sušiče rúk 3 194,64
39. 22.3.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov 1 135
40. 22.3.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov 1 198
41. 22.3.2016 Milan Janček Bratislava ubytovanie pre hostí 1 251,55
42. 22.3.2016 SETES, a.s. Trnava vŕtanie dier do konzol meracích prístrojov 6 288
43. 22.3.2016 STIEFEL EUROCART s.r.o. Bratislava helmoltzove cievky 1 604
44. 22.3.2016 SERVISUJEM,s.r.o. Bratislava oprava počítača 1 19,9
45. 30.3.2016 HUMUSOFT s.r.o. Praha8 predĺženie licencie Matlab 1 6 240CZK
46. 30.3.2016 VAŠA Slovensko Bratislava stravné lístky 650 2 145
47. 30.3.2016 I.E.G. Stravovacie služby, Bratislava stravné lístky 370 1 202,50
48. 1.4.2016 Gabriela Steinhubelová Bratislava jarná deratizácia 1 90,59
49. 4.4.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov 1 180
50. 4.4.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov 1 180
51. 8.4.2016 TME Slovakia, s.r.o. Žilina transformátor 1 22,36
52. 8.4.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov   135
53. 8.4.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov 1 135
54. 8.4.2016 Tecmag Houston USA výmena pokazených  muodulov MR 1 2 560USD
55. 13.4.2016 PSV computers, s.r.o. Bratislava klávesnica + USB 3,0 kabel 6 29
56. 14.4.2016 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. Bratislava operačný zosilňovač 25 10,77
57. 14.4.2016 AMS Com, spol. s r.o. Bratislava diaľkový zásah 1 71,7
58. 14.4.2016 TCNS, s.r.o. Bratislava konfigurácia ústredne 1 242,4
59. 19.4.2016 ALFUN sk, s.r.o. Sereď konštrukčný materiál 1 73,99
60. 15.4.2016 INDUSTRIFIL France kábel 1 225
61. 25.4.2016 DIALOGUE s.r.o. Piešťany nákup súčiastiek 1 48,22
62. 27.4.2016 VAŠA Slovensko Bratislava stravné lístky 700 2 310
63. 27.4.2016 I.E.G. Stravovacie služby Bratislava stravné lístky 400 1 300
64. 27.4.2016 MIHI.sk, s.r.o. Bratislava vrecia na odpad + utierky na ruky 48 77,42
65. 3.5.2016 ROZMARING spol. s r.o. Šamorín brúsny kotúč 1 104,06
66. 5.5.2016 ESET, spol. s r.o. Bratislava predĺženie licencie 1 105,6
67. 11.5.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov 1 135
68. 16.5.2016 OBNOSTAV s.r.o. Kysucké N/Mesto celotieniace žalúzie 1 727,7
69. 17.5.2016 PMR-ELEKTRO, s.r.o. Banská Bystrica vypracovanie projektov.dokumentácie elektro 1 1 080
70. 17.5.2016 GAMAalumínium s.r.o. Žiar n/Hronom eloxovanie súčiastok 1 32,02
71. 24.5.2016 OFFICE DEPOT s.r.o. Bratislava kancelársky papier + vrecia 100 182,05
72. 27.5.2016 VAŠA Slovensko Bratislava stravné lístky 700 2 310
73. 27.5.2016 I.E.G. Stravovacie služby Bratislava stravné lístky 400 1 300
74. 30.5.2016 Ing. Peter Špilár - Isp Košice odchylkometer DIGIMATIC 1 263,98
75. 1.6.2016 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. Bratislava elektrovodivé lepidlo 1 13,11
76. 1.6.2016 Slovenská legálna metrológia, n.o. Bratislava kalibrácia odchýlkomera 1 26,42
77. 8.6.2016 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. Bratislava napájacie zdroje 6 60,39
78. 8.6.2016 TCNS, s.r.o. Bratislava konfigurácia ústredne 1 54
79. 17.6.2016 Elbatex SK, s.r.o. Bratislava konektory 57 1 61,40
80. 21.6.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov 1 135
81. 22.6.2016 VWR International GmbH Vienna burkerova počítacia komôrka 1 47,72
82. 22.6.2016 Centrum vedecko-techn.infor.SR Bratislava predplatné časopisu 1 5,96
83. 27.6.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov 1 135
84. 28.6.2016 VAŠA Slovensko Bratislava stravné lístky 700 2 310
85. 28.6.2016 I.E.G. Stravovacie služby Bratislava stravné lístky 400 1 300
86. 28.6.2016 Kongresové centrum SAV, Smolenice pobyt a prednášková miestnoť na seminár 1 1 006,10
87. 29.6.2016 AFINIS Group s.r.o. Bratislava  0 krúžky NBR70   storno
88. 30.6.2016 Ústav informatiky SAV, Bratislava výroba DPS dosiek plošných spojov 1 61,2
89. 30.6.2016 PSV computers, s.r.o. Bratislava kancelárske telefóny 52 2 964
90. 30.6.2016 OFFICE DEPOT s.r.o. Bratislava hygienické potreby 1 266,22
91. 6.7.2016 IKEA Bratislava s.r.o.  kancelárske doplnky 1 221,85
92. 7.7.2016 Sklenárstvo Ložan Bratislava zasklenenie okna 1 149,86
93. 7.7.2016 INDUSTRIFIL France TAU-3607.04A -kábel 1 1 125
94. 12.7.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov 1 135
95. 12.7.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov 1 180
96. 13.7.2016 C.C.C. s.r.o. Bratislava servis tlačiarne 1 133,2
97. 14.7.2016 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. Bratislava Zosilňovač + bužírka 1 52,76
98. 14.7.2016 MOKI, s.r.o. Stará Turá vývodky 20 31,42
99. 15.7.2016 VAŠA Slovensko Bratislava stravné lístky 500 1 650
100. 15.7.2016 I.E.G. Stravovacie služby Bratislava stravné lístky 350 1 137,50
101. 15.7.2016 E.M.A. ELEKTROMATERIÁL s.r.o.Galanta skrinky, spínače,stykače, tlačidlo 16 392,8
102. 19.7.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov 1 180
103. 1.8.2016 EUROPUR s.r.o. Nové Mesto/Váhom prírodný elox komponentov 1 22,8
104. 1.8.2016 DIALOGUE s.r.o. Piešťany stabilizátor, oscilátor 20 109,68
105. 3.8.2016 Strnátko Jozef-ELEKTRO Bratislava revízna správa PSN 1 387,9
106. 2.8.2016 ELEKTROSPED a.s. Bratislava chladnička Elektrolux 1 249,8
107. 9.8.2016 DIALOGUE s.r.o. Piešťany IC FARNELL 20 18,36
108. 9.8.2016 Amset s.r.o. Bratislava osadenie dosiek plošného spoja 144 101,66
109. 9.8.2016 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. Bratislava súčiastky 1 179,5
110. 9.8.2016 SQP International, s.r.o. Vlkanová výroba dosky plošného spoja 1 67,75
111. 16.8.2016 EKOPARK, s.r.o. Bratislava prenájom kontajnerov 2 456,00
112. 19.8.2016 MIHI.sk, s.r.o. Bratislava kancelárske potreby 12 53,11
113. 22.8.2016 Wega-MS spol. s.r.o. Moravany/Váhom servis prístroja MRI ESAOTE 1 6 500
114. 22.8.2016 Rastislav Horínek Bratislava kontrola požiarnych vodovodov 1 230
115. 22.8.2016 VAŠA Slovensko Bratislava stravné lístky 500 1 650
116. 22.8.2016 I.E.G. Stravovacie služby Bratislava stravné lístky 350 1 137,50
117. 22.8.2016 TCNS, s.r.o. Bratislava konfigurácia ústredne 1 87,6
118. 6.9.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov 1 198,00
119. 7.9.2016 V.K.K. Stav s.r.o. Bratislava čistenie elektr.špirálou 1 479,7
120. 13.9.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov 1 180
121. 13.9.2016 D.M.C.R. s.r.o. Bratislava dodanie klinických MRI dát 1 2 522
122. 14.9.2016 KLIMA TREND, spol. s r.o. Nitra servisná prehliadka zariadení 2 135
123. 19.9.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov 1 135
124. 19.9.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov 1 135
125. 20.9.2016 LABO-SK, s.r.o. Bratislava odparovacie misky 3 26,82
126. 21.9.2016 HELAGO-SK, s.r.o. Bratislava miska odparovacia  1 storno
127. 21.9.2016 Economia, a.s. Praha8 avast Pro antivirus, obnova 3licencií na 3 roky 3 70,2
128. 26.9.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov 1 180
129. 26.9.2016 VAŠA Slovensko Bratislava stravné lístky 500 1 650
130. 26.9.2016 I.E.G. Stravovacie služby Bratislava stravné lístky 350 1 137,50
131. 28.9.2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina predplatné za publikáciu 1 81,54
132. 29.9.2016 ProfSience Manchester jazyková korektúra ang. textu 1 1 000GBP
133. 4.10.2016 Lekáreň Sv. Anny Bratislava lieky na doplnenie lekárničiek podľa zoznamu   294,96
134. 4.10.2016 PSV computers, s.r.o. Bratislava telefón Grandstream GXP1630 IP 1 77
135. 4.10.2016 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. Bratislava súčiastky a náradia podľa zoznamu 1 370
136. 6.10.2016 TransTech Electronic, s.r.o. Praha4 náhradný diel do NMR tomografu 3 1 932 USD
137. 10.10.2016 Ar2 Communication Products Burlington connectors 3 552,15 USD
138. 10.10.2016 TOP OFFICE s.r.o. Matúškovo závusvné tabule Hitech 26 264,58
139. 10.10.2016 HUMUSOFT s.r.o. Praha8 predplatné MATLAB 1 143,00
140. 14.10.2016 PSV computers, s.r.o. Bratislava pripojovací kábel 3 13,5
141. 19.10.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov 1 135
142. 19.10.2016 REMOS spol. s.r.o. Bratislava nástenky 10 248,96
143. 19.10.2016 Farnell England súčiastky 38 20,32
144. 24.10.2016 Dunajnet s.r.o. Bratislava sušiče rúk 2 315,87
145. 24.10.2016 HUMUSOFT s.r.o. Praha8 predĺženie licencie Matlab 1 396
146. 24.10.2016 ESET, spol. s r.o. Bratislava antiv.program Eset 1 264
147. 25.10.2016 I.E.G. Stravovacie služby Bratislava stravné lístky 500 1 650
148. 25.10.2016 VAŠA Slovensko Bratislava stravné lístky 250 812,5
149. 25.10.2016 VAREZ INTERIER s.r.o. Unín 151 poličky na stenu 4 480,00
150. 25.10.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov 1 135
151. 24.10.2016 OFFICE DEPOT s.r.o. Bratislava kancelársky papier+odp. koše 65 332,23
152. 26.10.2016 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. Bratislava súčiastky 1 335,26
153. 25.10.2016 DIALOGUE s.r.o. Piešťany súčiastky 20 17,88
154. 25.10.2016 Vladimír Hetflejš Bratislava prepravné služby zamestnancov 1 135
155. 25.10.2016 Dudas Jan Cau Cau Bratislava motory 2 357,6
156. 25.10.2016 OFFICE DEPOT s.r.o. Bratislava hygienické potreby 1 297,47
157. 26.10.2016 HUMUSOFT s.r.o. Praha8 predplatné Comsol 1 413
158. 28.10.2016 Ľubor Bobšovič Bratislava elektr.práce 1 244,15
159. 2.11.2016 DIALOGUE s.r.o. Piešťany tranzistor 5 11
160. 3.11.2016 Vydavateľstvo Nová Práca s.r.o. Bratislava bezpečnostné tabuľky 25 28,27
161. 3.11.2016 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. Bratislava súčiastky 54 52,44
162. 7.11.2016 Rakan s.r.o. Bratislava oprava plastového okna a žalúzia 2 24
163. 7.11.2016 exe, spol. s r.o. Bratislava MS Office Pro Plus 2016 1 78,96
164. 7.11.2016 ESTCOM CZ a.s. Louny súčiastky 1 687
165. 8.11.2016 VAREZ INTERIER s.r.o. Unín 151 stolíky, skriňa 3 522
166. 10.11.2016 MACROFER Bratislava oprava pevného disku, prekopírovanie dát 1 48
167. 14.11.2016 exe, spol. s r.o. Bratislava WinPro 10 1 71,06
168. 15.11.2016 ALFUN sk, s.r.o. Sereď hliníkové dosky 3 110,86
169. 15.11.2016 PMR-ELEKTRO, s.r.o. Banská Bystrica vypracovanie skutkového stavu v PD 1 600
170. 16.11.2016 SAD, s.r.o. Brezno infra žiarovky 12 129,64
171. 16.11.2016 Roman Tulis -FOTECH Nové mestov/Váhom polarizačná fólia,štúdiový statív,,držiaky 11 262,4
172. 16.11.2016 Miroslav Tomašovič Martin polarizačné filtre 8 307,2
173. 22.11.2016 FISHER Slovakia, spol. s r.o. Levoča merací stolík 1 792
174. 22.11.2016 FISHER Slovakia, spol. s r.o. Levoča objektív, okulár, fotoadaptér 5 1 314
175. 22.11.2016 FISHER Slovakia, spol. s r.o. Levoča inverzný mikroskop KERN 1 1 668
176. 22.11.2016 COMPONENTS, s.r.o. Viničné vozík, dráha pre lin.vedenie 16 482,88
177. 23.11.2016 Amarok s.r.o. Bratislava tabule, nástenky 12 639,84
178. 23.11.2016 Ing. Pavol Regina Bratislava stolové kalendáre 65 71,71
179. 23.11.2016 VAŠA Slovensko Bratislava stravné lístky 400 1 320
180. 23.11.2016 I.E.G. Stravovacie služby Bratislava stravné lístky 300 975
181. 23.11.2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina predplatné PORADCA2017 1 58,8
182. 24.11.2016 TME Slovakia, s.r.o. Žilina Oscilátor 1 765
183. 25.11.2016 PAMAS-Trenčín, s.r.o. novoročenky 60 dobierka 65,88
184. 25.11.2016 OFFICE DEPOT s.r.o. Bratislava kancelárske potreby 1 218,06
185. 25.11.2016 Websupport, s.r.o. Bratislava služby webu 1 90,46
186. 28.11.2016 Jozef Ferko AV -EL mak Snina káblový materiál 1 97,82
187. 28.11.2016 MAXIN, spol. s.r.o. Bratislava ubytovanie 5 312,5
188. 28.11.2016 VAŠA Slovensko Bratislava výmena stravných lístkov-doplatok rozdielu hodnoty lístka 632 125,40
189. 30.11.2016 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. Bratislava koaxiálny kábel 40m 23,91
190. 1.12.2016 HUMUSOFT s.r.o. Praha8 licencia Matlab 1 545,00
191. 1.12.2016 Jado Trade s.r.o. Ivanka pri Dunaji kalibračné závažia, mikrováhy 8 176,17
192. 5.12.2016 VAŠA Slovensko Bratislava stravné lístky 30 105
193. 14.12.2016 Elektr.ústav SAV Bratislava kvapalné hélium 1 1 462
194. 15.12.2016 DHL Express Slovakia, spol. s r.o. Bratislava služby v colnom konaní 1 26,01
195. 16.12.2016 Inspekta Slovakia a.s. Bratislava služby v colnom konaní 1 99,99
196. 30.12.2016 VAŠA Slovensko Bratislava stravné lístky 650 2 275
197. 30.12.2016 I.E.G. Stravovacie služby Bratislava stravné lístky 300 975