Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Aktuality arrow Plaketa Aurela Stodolu pre doc.Tyšlera
Plaketa Aurela Stodolu pre doc.Tyšlera
 16.12.2011

Vo štvrtok 15. decembra 2011 významné ocenenie prevzal riaditeľ Ústavu merania SAV.

Na malej slávnosti v priestoroch Úradu SAV v Bratislave podpredseda SAV Juraj Lapin odovzdal Čestnú plaketu SAV Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách významnému odborníkovi v oblasti biomedicínskeho inžinierstva, riaditeľovi Ústavu merania SAV doc. Ing. Milanovi Tyšlerovi, CSc.

Na malej slávnosti sa zúčastnil aj vedecký sekretár SAV doc. Fedor Gömöry, člen Predsedníctva SAV Igor Túnyi, ako aj viacerí spolupracovníci oceneného z ústavu.

Plaketa_TyslerLaudátor Igor Túni v slávnostnom príhovore zdôraznil, že doc. Milan Tyšler je uznávaným odborníkom v oblasti biomedicínskeho inžinierstva. Ťažiskom jeho vedeckého záujmu bol a je vývoj niekoľkých generácií meracieho zariadenia na mnohozvodové meranie elektrokardiografických signálov na pacientoch. V nadväznosti na využitie takéhoto zariadenia sa rovnako venuje aj vývoju nových metód na zlepšenie neinvazívnej diagnostiky niektorých kardiovaskulárnych ochorení pomocou merania a modelovania elektrického poľa srdca. Diagnostika srdcovo-cievnych ochorení ako je ischemická choroba srdca, alebo niektoré zdroje arytmií, je v súčasnosti stále aktuálnejšou témou medicínskeho výskumu. Doteraz publikoval sám, alebo so spoluautormi, viac ako 325 prác predovšetkým vo vedeckých a odborných časopisoch, recenzovaných zborníkoch z vedeckých konferencií a taktiež ako samostatné kapitoly v rámci vedeckých monografií. Pri príležitosti jeho životného jubilea - 60 rokov - Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied mu udelilo Čestnú plaketu SAV Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality