Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Aktuality arrow Obhajoby dizertačných prác dňa 25. novembra 2011
Obhajoby dizertačných prác dňa 25. novembra 2011

16.11.2011

Dňa 25. novembra 2011 v zasadačke Ústavu merania SAV, Dúbravská cesta 9,  Bratislava sa budú konať verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov- o 9:00 obhajoba dizertačnej práce Ing. Lubomíra Vojtíška, o 10:30 Ing. Jany Švehlíkovej a o 13:00 Mgr. Martiny Chvostekovej.

Program obhajob KDP v Ústave merania SAV v piatok, dňa 25.11.2011:

  • o 9:00 hod. obhajoba dizertačnej práce „Zobrazování plic pomocí NMR a hyperpolarizovaného helia – návrh a optimalizace čtyřkanálového systému vysokofrekvenčních cívek", ktorú vo vednom odbore 5.2.54 „Meracia technika" predložil doktorand Ing. Lubomír Vojtíšek z Ústavu merania SAV, Bratislava. Školiteľom bol prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. Predsedom komisie pre obhajobu  je RNDr. Karol Karovič, DrSc.

 

  • o 10:30 hod. obhajoba dizertačnej práce „Identifikácia jednej alebo dvoch ischemických lézií z mnohozvodového merania elektrického poľa srdca na hrudníku", ktorú vo vednom odbore 5.2.54 „Meracia technika" predložila doktorandka Ing. Jana Švehlíková z Ústavu merania SAV, Bratislava. Školiteľom bol doc. Ing. Milan Tyšler, CSc. Predsedom komisie pre obhajobu  je RNDr. Karol Karovič, DrSc. 

 

  • 13:00 hod. obhajoba dizertačnej práce „Simultánne obojstranné tolerančné intervaly v lineárnom regresnom modeli", ktorú vo vednom odbore 5.2.54 „Meracia technika" predložila doktorandka Mgr. Martina Chvosteková z Ústavu merania SAV, Bratislava. Školiteľom bol doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc. Predsedom komisie pre obhajobu  je prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.

 

Autoreferáty prác boli zaslané na relevantné pracoviská, autoreferáty a samotné práce sú k nahliadnutiu na sekretariáte Ústavu merania SAV.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality