Základné informácie

RNDr. Anna Krakovská, CSc.

vedúca Oddelenia teoretických metód
Tel.: 02/ 591045 36
 

Kontaktná adresa:

RNDr. Anna Krakovská, CSc.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie

V roku 1987 ukončila štúdium na Matematicko – fyzikálnej fakulte UK v Bratislave, odbor matematická analýza a nastúpila ako vedecko-výskumný pracovník na Ústav merania SAV. V roku 1993 obhájila kandidátsku dizertačnú prácu s názvom Nelineárna dynamika vybraných biologických systémov.
V súčasnosti je vedúcou Oddelenia teoretických metód ÚM SAV.

ZAMERANIE VÝSKUMU

 • metódy nelineárnej dynamiky pri spracovaní signálov a časových radov; aplikácie na zložité prejavy reálnych biologických systémov – rekonštrukcia stavových portrétov, redukcia šumu, modelovanie, predikcia, štúdium kauzality
 • analýza biologických signálov (EKG, EEG)
 • vyšetrovanie zložitosti časových radov s využitím charakteristík, známych z teórie chaosu a fraktálov
 • AKTUÁLNE PROJEKTY

  Vedúca projektu: Kauzálna analýza nameraných signálov a časových radov (Causal analysis of measured signals and time series) (VEGA 2/0023/22, 2022-2025)

  Všetky aktuálne projekty

  VYBRANÉ PUBLIKÁCIE z predchádzajúcich 5 rokov

  • Krakovská A., Chvosteková M. (2023): Simple correlation dimension estimator and its use to detect causality. Chaos, Solitons & Fractals, 175, 113975 (full text)
  • Jakubík J., Phuong M., Chvosteková M., Krakovská A. (2023). Against the flow of time with multi-output models. Measurement Science Review, 23(4), 175-183 (full text)
  • Krakovská A., Rošt’áková Z., Chvosteková M., Maslíková J. (2023). Do Scalp EEG Measurements Allow Causal Inference? Proceedings of 14th International Conference on Measurement. pp. 92-95. IEEE. (full text)
  • Krakovská A., Pócoš Š., Mojžišová K., Bečková I., Gubáš J. X. (2022): State space reconstruction techniques and the accuracy of prediction. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 111, p.106422 (full text)
  • Krakovská A. (2021): Čaro teórie chaosu. Rozhovor v časopise Téma (48/2021), str. 22-28 (rozhovor)
  • Chvosteková M., Krakovská A. (2021): Letter to the editor of Heliyon re: Grassmann, G.“New considerations on the validity of the Wiener-Granger causality test”[Heliyon 6 (2020) e05208]. Heliyon, 7(9) (full text)
  • Krakovská A. (2021): Cross-Predictions in the Search for Effective Connectivity in Brain. Proceedings of 13th International Conference on Measurement. pp. 2-5. IEEE (full text)
  • Krakovská H., Krakovská A. (2021): Problems of Estimating Fractal Dimension by Higuchi and DFA Methods for Signals That Are a Combination of Fractal and Oscillations. Proceedings of 13th International Conference on Measurement. pp. 84-87. IEEE (full text)
  • Chvosteková M., Jakubík J., Krakovská A. (2021): Granger causality on forward and reversed time series. Entropy, 23 (4), p. 409 (full text)
  • Krakovská A., Jakubík J. (2020): Implementation of two causal methods based on predictions in reconstructed state spaces. Physical Review E 102 (2), 022203 (full text)
  • Krakovská A. (2019): Correlation Dimension Detects Causal Links in Coupled Dynamical Systems. Entropy 21 (9), 818 (full text)
  • Krakovská A. (2019): Some Peculiarities of Causal Analysis of Coupled Chaotic Systems. Proceedings of 12th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovakia, pp. 102-105. IEEE (full text)
  • Krakovská A., Jakubík J., Chvosteková M., Coufal D., Jajcay N., Paluš M. (2018): Comparison of six methods for the detection of causality in a bivariate time series. Physical Review E, 97(4), 042207 (full text)
  • Paluš M., Krakovská A., Jakubík J., Chvosteková M.(2018): Causality, dynamical systems and the arrow of time. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. 18, 28 (7): 075307 (full text)
  • Krakovská A. (2018): Power laws in stock market and fractal complexity of S&P500 and DAX. Proceedings of Papers, ITISE 2018, International Conference on Time Series and Forecasting, 19-21 September 2018, Granada (Spain), ISBN: 978-84-17293-57-4, 1113 – 1124 (full text)
  • Coufal D., Jakubík J., Jajcay N., Hlinka J., Krakovská A., Paluš M. (2017): Detection of coupling delay: a problem not yet solved, Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 27(8), 083109 (abstract)
  • Krakovská A. (2017): Predictability improvement as a tool to detect causality. In Measurement, 11th International Conference on, pp. 39-42 IEEE (full text)
  • Krakovská A., Škoviera R., Rosipal R. (2017): Spectral, complexity and interdependence measures of sleep EEG after ischemic stroke. In Measurement, 11th International Conference on, pp. 245-249 IEEE (full text)

  ŠIRŠÍ VÝBER ZO VŠETKÝCH PUBLIKÁCIÍ tu