Základné informácie

Štefan Kovačič

odborný pracovník ÚSV
Tel.: 02/ 591045 47
 

Kontaktná adresa:

Štefan Kovačič
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie