Základné informácie

Kovačič, Štefan

Tel.: 02/ 591045 47

Kontaktná adresa:

Štefan Kovačič
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie