Základné informácie

Keppert, Miroslav RNDr.

Tel.: 02/ 591045 15

Kontaktná adresa:

RNDr. Miroslav Keppert
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie