Základné informácie

RNDr. Miroslav Keppert

výskumný a vývojový pracovník VŠ
Tel.: 02/ 591045 15
 

Kontaktná adresa:

RNDr. Miroslav Keppert
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie