Základné informácie

RNDr. Miroslav Hain, PhD.

vedúci oddelenia optoelektronických meracích metód, člen vedeckej rady
Tel.: 02/ 591045 kl. 10, 18, 12
 

Kontaktná adresa:

RNDr. Miroslav Hain, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie