Základné informácie

Billik, Peter Doc. Mgr., PhD.

Tel.: 02/ 591045 22

Kontaktná adresa:

Doc. Mgr. Peter Billik, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie