Základné informácie

Andris, Peter Ing., PhD.

zástupca vedúceho oddelenia zobrazovacích metód
Tel.: 02/ 591045 41

Kontaktná adresa:

Ing. Peter Andris, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie