Základné informácie

Vilhan, Martin Ing.

Tel.: 02/ 591045 14

Kontaktná adresa:

Ing. Martin Vilhan
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie