Základné informácie

Bereta, Martin Ing., PhD.

Tel.: 02/ 591045 57

Kontaktná adresa:

Ing. Martin Bereta, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie